ชุมพร ปตท.สผ.จับมือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรฝึกอาชีพให้ชาวอำเภอสวีสร้างรายได้เสริม        

1811591

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 พ.ย.59  ที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1811596

จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่3หลักสูตรคือ การทำขนม 12 ชนิด   ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือหางยาว และนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2559 และมีชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

1811594

สำหรับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนี้ เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคม ด้านความต้องการพื้นฐานของ ปตท.สผ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำรายได้สู่ครัวเรือน โดย ปตท.สผ. มีแผนขยายโครงการดังกล่าวไปยังชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการต่อไป

1811593

Related posts