สุดซาบซึ้ง ครูชุมพรแต่งเพลงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.59 ที่โรงเรียนฝวาหมินกงลิ จังหวัดชุมพร หลังกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวัน เด็กนักเรียนทุกชั้นปี ตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จะร่วมกันร้องเพลง “ด้วยพระบารมี” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวชุมพรและคนไทยทั้งประเทศ โดย นางมยุรีย์ ทิพย์ญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แต่งและขับร้องด้วยตนเอง ซึ่งเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือชาวชุมพรให้พ้นจากปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ปี 2540 มาจนถึงทุกวันนี้

15138466_1104422023006636_1425284978213511172_o

นางมยุรีย์ ทิพย์ญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝวาหมินกงลิ จังหวัดชุมพร กล่าวถึงความเป็นมาของเพลงด้วยพระบารมีว่า ในอดีตจังหวัดชุมพร จะเกิดอุทกภัยในตัวเมืองและบริเวณโดยรอบบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งตนเองก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

15129517_1104421853006653_4622719808698130879_o

โดยเฉพาะการเกิดมหาวาตภัยใต้ฝุ่นเกย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 และพายุโซนร้อน “ซีต้า” เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวชุมพร มีพระราชกระแสรับสั่งให้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองชุมพร สร้างประตูระบายน้ำ “ราชประชานุเคราะห์ 1” เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในหนองใหญ่ และเร่งรัดให้ขุดคลอง “หัววัง-พนังตัก” ให้ทะลุเพื่อระบายน้ำจากตัวเมืองชุมพรลงสู่ทะเลภาย จนแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนพายุลินดาเข้าเพียง 1 วัน ทำให้ประชาชนชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมจนมาถึงทุกวันนี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมา

15111128_1104421843006654_3185316479846454269_o

“เพลงด้วยพระบารมี นี้แต่งขึ้นแล้วเสร็จก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อถวายพระพรพระองค์ท่าน จนเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย จึงใช้เพลงนี้แสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพี่น้องชาวชุมพรที่ต่างสำนึกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จนมีคำว่า “ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น” กล่าวขานกันมาจนทุกวันนี้ จึงต้องการให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้ว่าในอดีตชุมพรได้รับความทุกข์มากเพียงใด และวันนี้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ร้องเพลงนี้ขึ้นมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นอนุสรณ์ให้กับชาวชุมพรทุกๆ คนด้วยหัวใจของคนชุมพรร่วมกันสำนึกและจะสืบสานพระราชปณิธานขอพ่อด้วยความรักสามัคคี ทำดี มีมิตรไมตรี ช่วยกันสร้างสรรค์ให้พระราชอาณาจักรของพระองค์เจริญรุ่งเรืองตามพระราชประสงค์”

15122887_1104421719673333_5680485095886537879_o
นางมยุรีย์ กล่าวอีกว่า เพลงด้วยพระบารมี ใช้เวลาในการแต่ง 1 เดือน มี ครูหนุ่ย นพดล ช่วยแต่งและใส่ทำนองให้อีกที ก่อนจะมีการทำมิวสิกวิดีโอ ซึ่งเป็นการแทนใจชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชการ ตำรวจ พยาบาล ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมาหลังกิจกรรมเคารพธงชาติได้ให้นักเรียนและคุณครูทำกิจกรรมถวายพระพรมาโดยตลอด เดิมเนื้อเพลงนี้ตอนสุดท้ายจะจบที่ “ขอกราบพ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” เมื่อทรงสวรรคตจึงเปลี่ยนมาเป็น “ทรงงานไปทั่วทุกถิ่น พ่อของแผ่นดิน พ่อผู้ทรงธรรม”ทั้งนี้สามารถรับฟังเพลง “ด้วยพระบารมี” ได้ทาง www.youtube.com/watch?v=c2FEa6AcYyw

ที่มา ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

Related posts