ชุมพร นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ ลั่นปีหน้าคือปีทองพร้อมนำองค์กรก้าวสู่ความแข็งแกร่ง ยั่งยืน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 พ.ย.59 ที่เกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายอำพล  ธานีครุฑ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าจากการประชุมกับกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ที่เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่ผ่านมาเพื่อหารือและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2111594

นายอำเพลเปิดเผยว่าเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน14จังหวัดภาคใต้เป็นกระบวนการของภาคประชาชนที่ร่วมมือกันทั้งภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรโดยคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของแต่ละจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเครือข่ายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม

2111591

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง และวางแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พืชผัก และอาหารปลอดสาร โดยประสานความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งในปีหน้าจะมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาช่วยส่งเสริมและช่วยผลักดัน แต่ทั้งนี้การช่วยเหลือภายในกลุ่มและขับเคลื่อนโดยชุมชนจะมีความยั่งยืนมากที่สุด

2111593

Related posts