ชุมพร อบต.บางน้ำจืดทำพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.59 ที่ห้องประชุม อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร พระวิจิตรธรรมนิเทศ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ  รอดดอน นายอำเภอหลังสวน นายสุรศักดิ์ สุขสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอหลังสวน นายบรรยง  อินทมาตย์ นายก อบต.บางน้ำจืด นายอำนาจ เกตากุล ส.อบจ.ชุมพร พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุ ร่วมกันทำพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล

251059103

นายบรรยง เปิดเผยว่าสำหรับโครงการดังกล่าว อบต.บางน้ำจืด ได้ร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอหลังสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อให้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นสถานที่พบปะของกลุ่มผู้สูงอายุ ในตำบลบางน้ำจืด โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และมีความสุข ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้าเรียนจำนวน 75 คน

251059101

มีหลักสูตรในการเรียนการสอน 5 หมวดวิชาหลักคือ พระพุทธศาสนา การดูแลสุขภาพตนเอง การงานอาชีพและเศรษฐกิจพอพียง หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศเทคโนโลยี โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น2 ภาคเรียน  ภาคเรียน ละ 40 สัปดาห์ๆละ 1 วันคือวันศุกร์ โดยเริ่มเปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 28 ต.ค.59 เป็นวันแรก

210559104

Related posts