การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

021159114

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 59 ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid

021159116

เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและนำข้อมูล ข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าที่ตรวจพบ มาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟ

021159117

นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการ Kick off พร้อมกัน ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคใต้) ทั้ง 6 จังหวัด

021159113

ได้แก่ จังหวัดชุมพร เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบฯ และจังหวัดระนอง โดยมีการปล่อยขบวนรถ และพนักงาน Patrol  เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง ก่อนอุปกรณีชำรุดเสียหาย และอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้องพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น

021159111

เพิ่มความเชื่อถือได้ของการจ่ายไฟ ซึ่งในการดำเนินการ พนักงาน จะตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ เช่น กล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายรูป กล้องส่องหาความร้อน กล้องโคโร่น่า และกล้องติดอากาศยานไร้คนขับ(Drone) มาร่วมในการปฏิบัติงาน และนำผลที่ตรวจสอบพบมาดำเนินการแก้ไข วิเคราะห์สาเหตุการชำรุด และหาแนวทางป้องกัน

021159112

สำหรับประโยชน์ที่ผู้ใช้ไฟจะได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ทำให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และป้องกันอันตรายจากการชำรุดของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้ไฟมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

 

Related posts