ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 20 ชุมพร ร่วมแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9              

 

18115910

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20  ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 20 กว่า 500 คน ร่วมแปรอักษร พร้อมกับแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ นำมาซึ่งประโยชน์สุขของนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

1811598

นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ได้กล่าวแสดงความอาลัยทั้งน้ำตา ด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ก่อนยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้น ทางคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อแปรอักษร เป็นรูปเลข ๙ และรูปหัวใจโดยด้านล่างมีอักษรย่อ “รปค 20” (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20)  ซึ่งทั้งครูและนักเรียนต่างตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ด้วยความซาบซึ้งและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

1811597

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ สำหรับเด็กด้อยโอกาสแบบอยู่ประจำจัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาแก่นักเรียนที่กำพร้าขาดบิดามารดา ซึ่งเสียชีวิตจากภัยพิบัติพายุใต้ฝุ่นเกย์ เมื่อปลายปีพุทธศักราช 2532 โดยได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 595 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 50 คน

18115911

ด้านนางสาวกัญณภัธร สุดสวาสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 กล่าวแสดงความรู้สึกว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ นำมาซึ่งประโยชน์สุขของนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา นักเรียนทุกคนจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ที่มอบให้ไว้มาประพฤติปฏิบัติ  พร้อมกับการเป็นคนดี

1811599

ที่มา ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

Related posts