กลุ่มอนุรักษ์ 3 กลุ่ม เข้ายื่นหนังสือ ผู้ว่าฯ ชุมพร คัดค้านการสร้างเขื่อนท่าแซะ, โครงการท่าเรือน้ำลึก, และขอให้ยกเลิกประทานบัตรโรงโม่หิน

18115915

เมื่อวันที่18 พ.ย. 59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากกลุ่มอนุรักษ์ และเครือข่าย  โดยในครั้งมีกลุ่มอนุรักษ์ 3 กลุ่ม กว่า 50 คน เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้าน ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ที่คัดค้านการสร้างเขื่อนท่าแซะ, กลุ่มอนุรักษ์เขาตาพรหม ขอให้ยกเลิกประทานบัตรโรงโม่หิน และยกเลิกประกาศแหล่งแร่ตำบลขุนกระทิง, กลุ่มเครือข่ายรักษ์ชุมพร ที่คัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกชุมพร

18115916

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เปิดโอกาสให้ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนรับหนังสือคัดค้าน ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการหาแนวทางร่วมกัน ทั้งกลุ่มเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งหลังจากนี้จะลงไปยังพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากชาวบ้านในพื้นที่ และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาว่าสมควรดำเนินการหรือไม่ เพราะเหตุใด ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดเองยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ

18115917

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ และถ้าหากโครงการใดที่ประชาชนไม่เห็นด้วยก็ดำเนินการไม่ได้ แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย โดยจะต้องคุยกันให้ชัดเจนและเข้าใจกัน ไม่มีความขัดแย้ง ซึ่งดูอย่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้วางแนวทางในสิ่งดีๆไว้ให้ปฏิบัติ และอยากให้ทุกคนรักกัน ซึ่งหลังจากนี้จะนำข้อมูลต่างๆเสนอในระดับสูงต่อไป

18115913

ที่มา ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

Related posts