โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ทอดผ้าป่าการศึกษา ตามรอยพ่อเพื่อลูก อ.ส.บ.

2711594

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา “ตามรอยพ่อเพื่อลูก อ.ส.บ.”ประจำปีการศึกษา 2559 นำเงินที่ได้สมทบทุนสร้างอาคารโรงอาหาร 4 ชั้น

2711596

เพื่อนักเรียนมีโรงอาหารที่เพียงพอ มีที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยมีว่าที่ร้อยตรี บัญชา กัลยาณวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร พร้อมคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ

2711593

ซึ่งก่อนเริ่มพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรกว่า 500 คน ร่วมแปรอักษรเป็นรูปเลขเก้าไทยอยู่ในรูปหัวใจสีขาว ด้านข้างเป็นตัวอักษรว่า ลูก อ.ส.บ และ พ่อภูมิพล เพื่อเป็นการถวายความอาลัย หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เปิดแพรคลุมป้ายอาคารมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ และปลูกต้นราชพฤกษ์บริเวณด้านหน้าอาคาร

2711597

สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 3 ขวบ  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื้อที่ 11  ไร่  มีนักเรียนจำนวน 1,609 คน และมีบุคลากรด้านการศึกษา จำนวน 86 คน ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2441 อายุ 117 ปี

2711591

นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดชุมพร โดยพระครูจุฬามุณี (เริก) เจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร ร่วมกับ พระยารัตนเศรษฐี สมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร จัดตั้งเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลชุมพร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 )

2711592

ที่มาภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

 

Related posts