จังหวัดชุมพรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

021259019

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ที่วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร

021259022

ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระวิจิตร ธรรมนิเทศ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ ประธานฝ่ายสงฆ์

021259025

สำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบถวายสักการะบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่ลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์

021259023

พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ ต่อจากนั้น ประธานพิธีจุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล เจ้าหน้าที่เชื่อมภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์

021259020

ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดธรรมคาถา พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ และกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา เสร็จแล้ว กราบลาประธานสงฆ์ กราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโต๊ะหมู่บูชา เป็นอันเสร็จพิธี

021259024

ที่มา ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

Related posts