ตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพร จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3

1912594

เมื่อเวลา 9.00น. วันที่ 19 ธ.ค. 59 ที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร  พ.ต.อ. นพดล ศรสำราญ  รรท.ผบก.ส.1 พ.ต.ท.ธีรศักดิ์  บัวสุวรรณ สว. กก.4 บก.ส.1 ชุมพร พ.ต.ท.ชาญวุฒิ  เต็งสุวรรณ สว. กก.4 บก.ส.1 ระนอง พ.ต.ท.สมพร ทิพย์อาภากุล สว. กก.4 บก.ส.1 สมุทรสาคร

11420127

นายวันชัย ขุนรินทร์ ปลัดอาวุโส อำเภอหลังสวน และ ดร.สุรินทร์  เนียมสุวรรณ ผอ.โรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมทำพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา  ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3

1912593

พ.ต.อ. นพดล ศรสำราญ  รรท.ผบก.ส.1 กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา  ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าร่วมอบรมจำนวน  120 คน เป็นเวลา 1 วัน  เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน และประชาชน มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

11420142

รวมถึงให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  มีกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย

11420157

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

11420126

 

Related posts