ชุมพร อำเภอทุ่งตะโกลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ

ที่ศาลเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายวิโรจน์  เทพพิทักษ์ นายอำเภอทุ่งตะโก จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก  พ.ต.อ.วรพล ปานรัตน์ ผกก.สภ.ทุ่งตะโก นายบรรยง  สันติพิทักษ์ เกษตรอำเภอทุ่งตะโก และนายบุญส่ง ขาวศิริ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชาวบ้าน

73558

จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายในอำเภอทุ่งตะโก  โดยจะออกเยี่ยมเยือนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่  โดยในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชาวบ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งตะไคร  เพื่อเป็นการให้กำลังใจและแบ่งปันความสุข รวมถึงการติดตามและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือให้กับชาวบ้าน ส่วนในระยาวจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป

Related posts