ชุมพร นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่เที่ยวตลาดใต้เคี่ยม แหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านชาวอำเภอละแม

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 1 ม.ค.60 ที่ตลาดใต้เคี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  ประชาชนนักท่องเที่ยว นับหมื่นคนหลั่งไหลมาเที่ยวที่ “ตลาดใต้เคี่ยม” ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวอำเภอละแม ในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายนรินทร์ พันธ์เจริญ กำนันตำบลละแม เปิดเผยว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่ตลาดใต้เคี่ยมซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านในอำเภอละแม มีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวจำนวนมาก

ส่งผลให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอละแมมีรายได้เสริม นอกเหนือจากรายได้หลักที่ทำการทำเกษตรและทำการประมง ซึ่งในอนาคตจะได้ร่วมมือกับทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดันและเชื่อมโยงกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ชาวบ้านทั้งอำเภอละแมมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

นายนรินทร์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่าตลาดใต้เคี่ยม เป็นตลาดที่ชาวบ้านในอำเภอละแมร่วมกันสร้างจากเงินและแรงของของชาวบ้านมูลค่านับล้านบาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ บริหารโดยตัวแทนของชาวบ้าน

โดยเริ่มต้นมาจากที่ นายวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอละแม ในขณะนั้นได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่จัดสภากาแฟในหมู่บ้านเกือบ 2 ปี เพื่อจัดตั้งกลุ่มตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง จนนำไปสู่การประกาศตัวเป็นอำเภอพอเพียงและสร้างตลาดใต้เคี่ยมเพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของกลุ่มตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงโดยจะเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00 น.เป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็น

 

Related posts