ชุมพร อบต.สวนแตงจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 6

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 เม.ย.60 ที่สนามโรงบ้านบ้านดวด ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร นายสุพล จุลใส นายก อบจ.ชุมพร นายแสงทอง  ชนกเศรณีต์ นายกอบต.สวนแตง และนายนรินทร์  พันธ์เจริญ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม

พร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมพิธีเปิด โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด สวนแตงเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560  โดยมีชาวบ้านและนักกีฬาร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

นายแสงทอง  ชนกเศรณีต์ นายก อบต.สวนแตง เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากที่เป็นการพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่นแล้วยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชน ให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะรู้จักอภัย

และมีน้ำใจของนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาที่ตนเองถนัดเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลหญิง และเปตองผสม ชาย หญิง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสวนแตงจำนวน 10 หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

Related posts