ชุมพร ชมรมผู้สูงอายุอำเภอทุ่งตะโกจัดแข่งขัน ตำข้าวเม่า หุงข้าวหม้อดิน กินอาหารโบราณ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 เม.ย.60 ที่วัดธรรมถาวร ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายบุญส่ง  ขาวศิริ นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเทศบาลทุ่งตะไคร จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร  พัฒนาการอำเภอละแมพร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งตะไคร

ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการแข่งขันตำข้าวเม่าโบราณ หุงข้าวในหม้อดินด้วยไม้ฟืนทำอาหารพื้นบ้านโบราณ

และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม  อาหารพื้นบ้านประจำถิ่น

Related posts