โต๊ะเก้าอี้พระราชทาน ส่งถึงโรงเรียน ประสบอุทกภัย พื้นที่ จังหวัดชุมพรแล้ว 

เมื่อวันที่17 พ.ค.60 นายวินัย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 เปิดเผยว่า เช้าวันนี้โต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน จำนวน  43 ชุด ได้รับการขนส่งถึงโรงเรียนทั้งสองแห่งแล้ว คือ ที่ โรงเรียนวัดแหลมปอ หมู่ที่ 4 ต.สวี อ.สวี  และ โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม หมู่ที่ 2 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ได้กำหนดจัดพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 22 พ.ค.2560 นี้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ยังกล่าวว่า โรงเรียนทั้งสองโรงที่ได้รับพระราชทานโต๊ะเก้าอี้  เป็นโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเดือน มกราคม ที่ผ่านมา ทำให้อุปกรณ์การเรียนได้รับเสียหายจำนวนมาก การได้รับ พระราชทานโต๊ะเก้าอี้ ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย  ได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์   จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้  ให้กับโรงเรียนที่ ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ขั้นตอนการจัดซื้อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำหนดรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมจากมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีขายในท้องตลาด เพื่อให้ได้คุรุภัณฑ์ที่มั่นคงแข็งแรง ทนทาน สวยงามและสมพระเกียรติ ที่สำคัญบริเวณหน้าโต๊ะและพนักเก้าอี้มีข้อความว่า”พระราชทาน” อยู่ด้วย

โดยจำนวนโต๊ะเก้าอี้มีทั้งหมด 11,105 ชุด แบ่งเป็นของนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1,110 ชุด ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 6,327 ชุด ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 2,199 ชุด และโต๊ะเก้าอี้ครูจำนวน 1,479 ชุด ซึ่งจะทยอยส่งตามงวดงานให้สถานศึกษาทั้ง 10 จังหวัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้  ซึ่งโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน ชุดแรก ได้รับการปล่อยขบวนขนส่งจาก กรุงเทพฯ โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา

นางรวิวรรณ ธรรมรัต ผอ.โรงเรียนวัดแหลมปอ  กล่าวว่า โต๊ะและเก้าอี้ ที่ได้รับพระราชทาน ทางโรงเรียนจะนำไปใช้เป็นโต๊ะเก้าอี้ประจำห้องเรียนเฉพาะ ที่ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Related posts