จังหวัดชุมพรจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560  ที่หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดประธานเปิด “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดชุมพร” มีีนายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารรับรอง 606 สนามนามเสือป่า สำนักพระราชวัง และเวลา 17.00-20.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต

และในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

นางคนึงนิตย์ ยมานันท์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดชุมพร ในวันนี้จังหวัดชุมพร โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจำนวน 7 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู ดอกลิลลี่ ดอกพุฒตาน และดอกกุหลาบ

ให้แก่ผู้แทนกลุ่มองค์กรสตรีระดับจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป นำไปขยายผลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแปรรูปใบยางพาราสดเป็นใบยางพาราแห้ง เพื่อประกอบเป็นดอกไม้จันทน์ตามวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยจังหวัดชุมพรตั้งเป้าประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ได้จำนวน 299,999 ดอก

Related posts