ชาวบ้านบอม อำเภอแม่ทะ ช่วยกันพัฒนาดอยม่อนธาตุ จุดชมวิวที่สวยงามสูงเสียดฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง

ที่ดอยม่อนธาตุ ตำบลบ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากผลัดเปลี่ยนกันใช้แรงงานช่วยกันก่อสร้างศาลาประดิษฐานองค์จำลองหลวงพ่อโสธร เพื่อพัฒนาเป็นที่สถานที่เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ และจุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง

โดยทางเข้าดอยม่อนธาตุ ไปทางถนนสายบ้านบอม –บ้านแม่ไทย อ.แม่ทะ ติดกับโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา เข้าไปประมาณ 2 กม. ผ่านภูเขาที่สูงชัน โดยสามารถนำรถยนต์ขึ้นไปจอดด้านบนได้  และมีพระพุทธรูปปรางค์ต่างๆ พระเจ้าทันใจ  แต่หากใครจะขึ้นไปสักการะองค์จำลองหลวงพ่อโสธร และปล่องพระธาตุ ซึ่งอยู่บนยอดภูเขา ต้องเดินขึ้นบันไดนาคไปอีกร้อยกว่าขั้น โดยบนยอดเขามีจุดชมวิวที่สวยงาม  ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นรายล้อมด้วยป่าไม้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตำบลบ้านบอมและตำบลใกล้เคียงได้โดยรอบ

สถานที่ดังกล่าวชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะปล่องพระธาตุจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน จะมีดวงแก้วออกมาในช่วงวันพระหรือวันพระใหญ่ และชาวบ้านมักจะนำเหรียญมาหยอดที่ปล่องพระธาตุเพื่ออธิฐานขอพร และมักจะสมหวัง โดยปล่องดังกล่าวจะมีความลึกมาก  เมื่อหยอดเหรียญลงไปจะมีเสียงดังจากเหรียญกระทบหินนานมาก และทุกปีช่วงแรม 8 ค่ำ เดือนเก้า หรือประมาณปลายเดือนมิ.ย.ชาวบ้านในพื้นที่จะจัดให้มีประเพณีขึ้นดอยม่อนธาตุ

Related posts