ชุมพร  ชาวอำเภอละแมจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 ที่ศาลาประชาคมอำเภอละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เรืออากาศตรี โสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอละแม เป็นประธานเปิด การฝึกอบรม”โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จากวิทยากร

เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 33 คน

Related posts