ให้กี่ล้านก็ไม่ขาย ต้นลีลาวดีอายุร้อยกว่าปีนับร้อยต้นปลูกบนโขดหิน  ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.60 ที่วัดพระบาทแม่ไทยหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง พระจรวย  วิสุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระบาทแม่ไทย นายคำป้อ  ชนะฟู อายุ 62 ปี มรรคนายกวัด และชาวบ้านนำผู้สื่อข่าวชมต้นลีลาวดีอายุกว่าร้อยปี ที่สูงกว่า 10 เมตร หลายร้อยต้นที่ปลูกอยู่ภายในบริเวณวัด บางต้นมีขนาดใหญ่เกือบ 2 คนโอบ ที่อยู่บนโขดหิน

พร้อมเปิดเผยว่าต้นลีลาวดีดังกล่าวมีอายุมากกว่าร้อยปี ออกตามบนโขดหินเกือบทุกต้น และเชื่อว่าที่วัดพระบาทแม่ไทย มีต้นลีลาวดีที่มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว ยังมีจำนวนมากหลายร้อยต้น จึงเชื่อว่าน่าจะมากที่สุดที่ในจังหวัดลำปางหรือในภาคเหนือ

นอกจากนี้แล้วยังมีโบสถ์ไม้โบราณอายุกว่าร้อยปีที่สร้างอยู่กลางสระน้ำ ภายในมีพระพุทธรูปไม้โบราณประดิษฐาน และที่ผนังโบสถ์มีการวาดลวดลายที่งดงาม

และยังมีบ่อน้ำทิพย์ซึ่งผุดจากโขดหิน น้ำจะไหลออกมาเต็มบ่ออยู่ตลอดเวลาโดยมีตำนานเล่าขานกันมาว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยมาพำนักที่นี่ชั่วคราวแต่สถานที่แห่งนี้ไม่มีน้ำ มีแต่หินผาจึงได้ใช้นิ้วชี้ไปที่โขดหินจึงมีน้ำผุดออกมา

และได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่ออธิฐานจิตและดื่มน้ำที่บ่อทิพย์จะโชคดีและหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และที่วัดแห่งนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทอยู่ภายในโบสถ์อีกด้วย

สำหรับวัดพระบาทแม่ไทยเดิมชื่อวัดพระพุทธบาทแม่ถ่าย หรือวัดแม่ถ่าย เนื่องจากมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยจาริกและอาบน้ำ และมาผลัดผ้าที่สถานที่แห่งนี้ คำว่าผลัดผ้าภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือเรียกว่า “ถ่ายผ้า” และต่อมาชื่อก็กลายเป็นวัดพระบาทแม่ไทยจนถึงปัจจุบัน จึงขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร0940869064

สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร0940869064

Related posts