จังหวัดชุมพร บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเรือประมง เพื่อติดตามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

จังหวัดชุมพร บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจเรือประมงในทะเลอ่าวไทย บริเวณปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อนโยบายการลงทุนของต่างชาติ ในอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ตามแผนบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, จัดหางานจังหวัดชุมพร, ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ, มณฑลทหารบกที่ 44, เจ้าหน้าที่ กก.ตชด.41, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ , และเจ้าหน้าที่ อส.จ.ชุมพร,

ลงพื้นที่ตรวจเรือประมงในทะเลอ่าวไทย บริเวณปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย พร้อมกับตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นายสุทธิโณ ลิ้มสุรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้าชุดออกตรวจในครั้งนี้ เปิดเผยว่า การออกปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ได้ร่วมกันเข้าตรวจเรือประมง จำนวน 40 ลำ พบลูกจ้างรวม 816 คน แยกเป็นสัญชาติไทย 177 คน เมียนมา 636 คน สัญชาติ สปป.ลาว 2 คน อื่นๆ 1 คน

จากปฏิบัติการตรวจเรือทุกลำไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย เรือทุกลำมีสัญญาจ้างแรงงาน ทะเบียนลูกจ้างถูกต้อง ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่พบการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด สำหรับ เป้าหมายหลักในการตรวจ คือเป็นการป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติกับลูกจ้างในลักษณะการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย โดยการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง ด้วยวิธีสอบถามจากลูกจ้างโดยตรง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง สัญญาการว่าจ้าง ทะเบียนรายชื่อลูกจ้าง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการบูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อีก เพื่อติดตามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย อย่างเข้มงวดต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร 0940869064

สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร 0940869064

Related posts