ชาวอำเภอเกาะคาร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 6,500 ต้นเพิ่มพื้นที่ป่า

เวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่เรียง เขตบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

โดยมี นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านเกือบ 2,000 คนร่วมกันปลูกป่า

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชาได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคนให้มีความรักและหวงแหนอนุรักษ์ธรรมชาติไว้

โดยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ให้กับผู้มาร่วมงานเข้าร่วมงาน ก่อนจะร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 6,500 ต้น 22ชนิดทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ดอก ในพื้นที่กว่า 65 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล สำหรับการปลูกป่าในครั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านในพื้นที่ให้หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ได้อีกด้วย

สนใจธุรกิจหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร 0940869064

Related posts