ชื่นชม นักเรียนแจ้ห่มวิทยาใช้เวลาว่างฉลุเศษไม้ขายสร้างรายได้ระหว่างเรียน ฝีมือดีรางวัลระดับโลกและระดับประเทศอีกมากมาย

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พบนายเสกสรร  กาวินชัย อาจารย์ผู้ฝึกสอนวิชางานไม้ การแกะสลักและฉลุ พร้อมนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4-6 กว่าสิบคนของโรงเรียนดังกล่าวที่อาศัยช่วงเวลาว่างจากการเรียน มาเรียนรู้การฉลุและแกะสลักจากเศษไม้จนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการสืบสานศิลปะการฉลุและแกะสลักของเมืองล้านนาจนสามารถนำไปประยุกต์ทำให้เกิดผลงานที่สวยงดงาม

นายเสกสรร  กาวินชัย อาจารย์ผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าเด็กๆกลุ่มดังกล่าวเป็นนักเรียนสายวิชาชีพ ช่างไม้ที่มาฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ โดยใช้เวลาว่าจากการเรียนมาสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามจนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้และยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งจึงถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนอีกทั้งยังเป็นการสืบสานศิลปะการฉลุและแกะสลักของเมืองล้านนาอีกด้วย และความภาคภูมิใจสูงสุดคือนักเรียนได้มีโอกาสได้ร่วมเป็นจิตอาสาสร้างพระโกศจันทร์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  และยังเคยได้รับรางวัลเหรียญทอง BRUSSELS EUREKA 2005 ในงานวันนักประดิษฐ์โลก และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MERITE DE L INVENTION ชั้น DE และยังมีรางวัลอีกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

สนใจสินค้าหรือเป็นตัวเแทนจำหน่าย โทร 0954126295

สนใจสินค้าหรือเป็นตัวเแทนจำหน่าย โทร 0954126295

Related posts