พัฒนาการอำเภอขวัญใจชุมชนรับรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน ปี 2560” 77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 พ.ย.60 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ถนนรัชดาภิเษก ตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ นายวิชิต กัลยาณวัตร พัฒนาการอำเภอละแม จ.ชุมพร

เข้ารับรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน ปี 2560” 77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่ทำความดี สิ่งที่ถูกต้อง

เพื่อเชิดชู ยกย่อง และให้คุณค่าผู้ที่ประกอบคุณงามความดี

ที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ซึ่งจัดโดย เครือเนชั่นกรุ๊ป หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ผู้ริเริ่มโครงการ

“คนดีแทนคุณแผ่นดิน” โดยมีผู้ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

 

Related posts