พ่อเมืองชุมพรเป็นพยานรักคู่บ่าวสาวที่สะพานรักเดียวตลาดใต้เคี่ยม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่14 ก.พ.61 ที่ตลาดใต้เคี่ยม หมู่ที่ 1 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบทะเบียนสมรสพร้อมของที่ระลึกให้กับคู่บ่าวสาวที่ควงคู่กันมาจดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก

ที่บริเวณสะพานรักเดียวของหลาดใต้เคี่ยม พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ ผบ.มทบ.44  พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จ.ชุมพร นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร

นายสุพัชรพงษ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอละแม นายวิชิต กัลยาณวัตร พัฒนาการอำเภอละแม หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและชาวบ้านเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

โดยภายในงานมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ออกมาให้บริการ การจำหน่ายสินค้าOTOP  และแนะนำบริการด้านต่างๆ ให้บริการประชาชน พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ข่าวสาร

และประชาสัมพันธ์ ในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และส่วนราชการต่างๆ รวมถึงรับทราบปัญหาของชาวบ้าน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบปะประชาชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ พร้อมได้มอบสิ่งของ ตู้ยา อุปกรณ์กีฬา  จักรยานจำนวน 10 คัน ทุนสงเคราะห์ให้กับนักเรียน ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 25 ราย

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน ๒๐ ราย มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในพื้นอีก 100 ชุด

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด.ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณของกรมอนามัย ด้านองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100เปอร์เซ็นต์ จำนวน 4 องค์กรอีกด้วย

Related posts