อดีตนายกชวน หลีกภัย วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิมรรคาริยารา

เมื่อเวลา 11.09 น.วันที่ 26 ก.พ. 2561 ที่วัด.โพธิมรรคาริยาราม หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมโกศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง อำเภอหลังสวน ประธานฝ่ายสงฆ์

พระอธิการสุวัฒน์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดโพธิมรรคาริยาราม ร่วมกันวางแผ่น อิฐทอง อิฐเงิน อิฐนาค และวางตลับพลอย ในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดโพธิมรรคาริยาราม

โดยมี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอละแม นายสราวุธ อ่อนละมัย อดีต สส.ชุมพรเขต 1

นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ อดีต สส.ชุมพร เขต 3 นายนันทภพ เอื้ออารี สจ.เขตอำเภอละแม

นายวิชิต กัลยาณวัตร พัฒนาการอำเภอละแม หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

และพุทธศาสนิกชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีจำนวนมาก  ณ วัดโพธิมรรคาริยาราม

Related posts