ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง จัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือ ปี 61

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 21 มิ.ย.61 ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  นายกิตติพัฒน์  เดชะพหุล  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  น.ส.สุนันทา  คงพากเพียร ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง พ.ต.อ.สมพงษ์ ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร นายนเรศวร์ฤิทธิ์ อุบลศรี ป้องกันจังหวัดลำปาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2561

ซึ่งจัดขึ้นโดยทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง  ให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฟื้นฟูเป็นที่ยอมรับ  มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์ มีภาพลักษณ์ที่ดี  ที่จะสามารถดำรงชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีความสุขเมื่อพ้นโทษไปแล้ว  โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ต้องขังที่ต้องโทษเรื่องยาเสพติดจากเรือนจำต่างใน 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.61 จนถึงวันที่ 21 มิ.ย. 61 รวม 12 สัปดาห์

โดยกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงความสามารถของลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สาบานตนเป็นพลังแผ่นดิน และพิธีสวนสนาม และการแสดงของลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบ  วินัย  มีกฎคำปฏิญาณตนของลูกเสือเป็นกรอบในการปฏิบัติตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ เป็นการสร้างความมั่นใจให้สังคมหากบุคคลเหล่านี้พ้นโทษออกไป

สำหรับทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  เป็นทัณฑสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องโทษคดียาเสพติด ที่ถูกตัดสินต้องโทษไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังโทษคดีเสพยาเสพติด และคดีค้ารายย่อย  อยู่จำนวน 1,586 คน

Related posts