อำเภอเถิน เตรียมจัดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการดำเนินโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงเจริญพระชันษา 91 ปีในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่วัดถ้ำสุขเกษม อ.เถิน จ.ลำปาง  ในวันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 9.30 น.โดยจัดให้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกป่า สร้างแหล่งน้ำ สร้างวนอุทยาน และอนุรักษ์พื้นที่ป่า อีกทั้งใช้เป็นสถานที่ให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้มีพื้นที่ธรรมชาติอันสัมปายะสำหรับปฎิษัติธรรมต่อไป

Related posts