ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถินเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี 61 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  ที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน  อ.เถิน จ.ลำปาง นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน นายชาคร ณ ลำปาง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  สาขาเถิน ร่วมพิธีเปิดงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี 2561

ที่บริเวณ ร้านกาแฟ TIC COFFEE BY BASO  โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเถิน คณะผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาให้การต้อนรับ

โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ดำเนินตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตเพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา โดยศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการอยู่ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ถนนสาย เถิน – ทุ่งเสลี่ยม เปิดบริการตั้งแต่ 07.30 – 17.00 น. ทุกวัน

ต่อจากนั้นนายภูดิท ศรีสอาด และนายอำเภอเถิน นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  สาขาเถิน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ณ ที่จัดขึ้นที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน  ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา  และภาคเอกชน อีกด้วย

Related posts