ลำปางโมเดลหน่วงน้ำแก้แล้งกรมน้ำขานรับนโยบายบิ๊กป้อม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมใหญ่ อบจ.ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยุทธการหน่วงน้ำในแผ่นดินเขลางค์นครลุ่มน้ำวัง กับอบจ.ลำปางโดยมีนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนปลัดอบจ.ลำปาง ปฎิษัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง  และมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และจนท.ที่เกี่ยวข้องจาก5 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังนโยบายและให้การต้อนรับ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวทางรัฐบาลโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการนำร่องที่กรมทรัพยกรน้ำได้ลงมาลุยร่วมกับอบจ.ลำปาง เพื่อแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการร่วมกัน

โดยใช้ชื่อว่ายุทธการหน่วงน้ำในแผ่นดิน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดแผนงานโครงการชะลอน้ำ หน่วงน้ำเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้ในแผ่นดินให้มากที่สุด ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในระยะเร่งด่วน1-5 ปีจนถึงระยะยาว 6-15ปี ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี ตามนโยบายของรัฐบาล 5 ด้านคือการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค  การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและการป้องกันการพังทลายของดินและการบริหารจัดการ

ซึ่งต้องมาร่วมกันคิดว่าน้ำในแม่น้ำวังที่ไหลสูญเปล่าไปกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะทำอย่างไรให้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวิธีการเบื้องต้นต้องทราบว่าในแต่ละตำบลของจังหวัดลำปางโดยต้องการใช้น้ำเท่าไหร่อย่างไรและมีน้ำต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ จากนั้นก็ต้องหาวิธีการนำน้ำส่วนเกินเก็บหรือกระจายให้กับตำบลอื่นเพื่อที่จะนำมาใช้ในช่วงหน้าแล้งและหากโครงการดังกล่าสัมฤทธิ์ผลจะทำให้จังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ 100 ตำบล ไม่ขาดแคลนน้ำต่อไป ซึ่งในการทำงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางกรมทรัพยากรน้ำจับมือกับ อบจ.ลำปาง และคาดว่าจะสามารถให้ผลลัพธ์ได้ในปีหน้าและจะขยายผลไปยังอบจ.ของจังหวัดอื่นๆต่อไป

Related posts