จังหวัดชุมพรพร้อมเปิดศึกฟุตซอลยุติธรรม ครั้งที่ 9

ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร นายวิสุทธิ์ จินดาดำรงเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางวิภา วิภาสวัชรโยธิน ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร นายกิตติ ด่านพุทธพร ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กเยาวชนและครองครัวจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีชุมพร และอาจารย์ดอเลาะห์ เด่นตี หัวหน้ากรรมการผู้ตัดสินฟุตซอล

14570559_1060616834053822_2474811577516259857_o

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลยุติธรรมชุมพร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ชิงถ้วยรางวัล ประธานศาลฎีกา พร้อมเงินรางวัลรวม 270,000 บาท โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว กรรมการผู้ตัดสิน ฝ่ายจัดการแข่งขันและนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

14500605_1060616830720489_912942333043789625_o

นายวิสุทธิ์ จินดาดำรงเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การแข่งขันฟุตซอลยุติธรรมชุมพร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกาย จิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ร่วมทั้งเป็นการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล อันจะส่งผลให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีครอบครัวมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

14589624_1060620124053493_7422172446517876817_o

ด้าน นายกิตติ ด่านพุทธพร ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กเยาวชนและครองครัวจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตซอลยุติธรรมชุมพร ครั้งนี้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทอายุไม่เกิน 10 ปี 24 ทีม ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี 24 ทีม ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 36 ทีม ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 36 ทีม ประเภทประชาชนท้องถิ่น 48 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไป 12 ทีม ประเภทประชาชนอาวุโส 12 ทีม และประเภทหน่วยงาน 12 ทีม

14590099_1060618520720320_2239255849579235754_o

กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-22 ตุลาคม 2559 ณ สนามแข่งขันอาคารโดม 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ซึ่งได้จำกัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามรุ่นอายุ รวมทั้งหมด 188 ทีม เพื่อยกระดับการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งด้านกฎกติกาและการจัดการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักกีฬาและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เรียนรู้กฎกติกา ความมีน้ำใจนักกีฬา และเสริมสร้างทักษะเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับที่ดีขึ้นไป

14570651_1060616907387148_42067414641682854_o

ที่มา ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

Related posts