จังหวัดชุมพรร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร กว่า 1 หมื่นคน ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

191059113

โดยพสกนิกรได้ร่วมกันจัดแถวแปลเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์เลข 9 ไทย ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ พัด 8 แฉก หมายถึง พื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร ที่น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และวงสีขาว ด้านล่างเลข 9 หมายถึง น้ำกระเพื่อมเป็นระลอก คือพสกนิกรชาวชุมพรที่มาร่วมพิธีแสดงความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยในครั้งนี้

191059114

ทั้งนี้จังหวัดชุมพรได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2502 พระองค์ได้ทรงย่างพระบาท ลงเหยียบเหนือลาดพระบาท ณ ชานชลาสถานีรถไฟชุมพร การเสด็จในครั้งนั้น  พระองค์ทรงแนะนำให้ราษฎรมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และได้ประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นเวลา 1 คืน และครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2541 ได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามจุดสำคัญ 7 แห่ง คือ ต้นคลองละมุ อำเภอท่าแซะ, สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร พื้นที่หนองใหญ่, คลองท่าดินแดง, ถนนราชประชาร่วมใจ, โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลากลางจังหวัดชุมพรหลังเก่า ในเขตอำเภอเมืองชุมพร ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรที่เข้าเฝ้าชมพระบารมีอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจากปี 2540 ชุมพรประสบอุทกภัยจากพายุซีต้า และพายุลินดากำลังก่อตัวในอ่าวไทยคาดว่าจะขึ้นฝั่ง ณ จังหวัดชุมพร มีรับสั่งให้ขุดคลองหัววังพนังตักเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ทันเวลาก่อนพายุลินดาเข้า โดยทรงพระเมตตาให้ยืมเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนา สามารถขุดคลองได้สำเร็จก่อนพายุเข้าเพียง 1 วัน  ทำให้ตัวเมืองชุมพรรอดพ้นจากน้ำท่วม โดยตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา ชาวชุมพรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ดังคำกล่าวติดปากที่ว่า “ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น”

191059111

สำหรับ พิธีร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมเปล่งเสียง “ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่วมเย็น” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อชาวชุมพรและชาวไทยทั้งประเทศอย่างหาที่สุดมิได้

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

Related posts