มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร นำนักศึกษาและชาวบ้านร่วมแสดงความอาลัยในหลวง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ต.ค.59 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำคณะอาจารย์ นักศึกษา และชาวบ้านบ้านแหลมสันติ ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

191059006

ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีลงนามแสดงความอาลัย มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา พร้อมด้วยชาวบ้าน ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นได้ยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 9 นาที เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิการชาวไทย พร้อมทั้งก้มกราบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

191059004

Related posts