ชุมพร ชาวอำเภอทุ่งตะโกจัดตลาดนัดรวมพลคนพอเพียง

<a replica oakleys class=”a2a_button_line” href=”http://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fnewsreportchumphoninsideonline.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2588&linkname=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87″ title=”Line” rel=”nofollow” target=”_blank”>

0809598

ที่บริเวณศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก fake ray bans จ.ชุมพร นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์นายอำเภอทุ่งตะโก  จ.ส.ต.วิชิต กัลยานวัตร พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก นายพิมล  รัญจวน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ร่วมกันทำพิธีเปิด ตลาดนัดรวมพลคนพอเพียง

 

0809597

จ.ส.ต.วิชิต กัลยานวัตร พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเทศบาลตำบลทุ่งตะไครและสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งตะโก ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2559  เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

 

<img class="alignnone size-medium wp-image-73" src="https://newsreportchumphoninsideonline.com/wp-content/uploads/2016/09/0809595-1-600×338.jpg" alt="0809595" width="600" height="338" data-id="73" srcset="https://newsreportchumphoninsideonline.com/wp-content/uploads/2016/09/0809595-1-600×338.jpg 600w, https://newsreportchumphoninsideonline.com/wp-content/uploads/2016/09/0809595-1-768×432.jpg 768w, https://newsreportchumphoninsideonline.com/wp-content/uploads/2016/09/0809595-1-1024×576.jpg 1024w, https://newsreportchumphoninsideonline.com/wp-content/uploads/2016/09/0809595-1.jpg 2016-09-19 1575w” sizes=”(max-width: 600px) Cheap NFL Jerseys 100vw, 600px” />

ซึ่งจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิก cheap ray bans จนเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่ง  ทั้งนี้ภายในงานนอกจากที่มีการจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วยังมีการมอบป้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นต้นแบบของสมาชิกในพื้นที่อีกด้วย0809596

 

 

<div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://newsreportchumphoninsideonline.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%88" cheap jerseys data-a2a-title=”ชุมพร ชาวอำเภอทุ่งตะโกจัดตลาดนัดรวมพลคนพอเพียง”>