แพทย์-พยาบาล รพ.ชุมพรฯ ร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

201059101

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณหน้าแท่นจารึกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เขตเทศบาลเมืองชุมพร นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

201059102

นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์ นักเรียนพยาบาล และญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 200 คน ร่วมกันประกอบพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดย

201059104

นพ.ฉัตรชัยได้เป็นผู้อ่านสารแสดงความอาลัยต่อการเสด็จฯ สวรรคตของพระองค์ พร้อมทั้งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อครั้งที่เสด็จฯ พร้อม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (แก้มลิงหนองใหญ่) และทอดพระเนตรคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

201059105

ซึ่งเป็นสองโครงการตามพระราชดำริเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จ.ชุมพร หลังจากนั้น ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ มาเยี่ยมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมตรัสถามเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุโซนร้อนซีต้าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 และได้สละพระราชทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

201059106

จากนั้น นพ.ฉัตรชัย ได้นำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยหน้าแท่นจารึกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน แล้วร่วมกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 9นาที และขับร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า ก่อนเสร็จสิ้นพิธีในเวลาประมาณ 19.30 น.วันเดียวกัน

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว โดย ประสิทธิ์  ลีฬคุณากร

 

Related posts