ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร มอบทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดชุมพร 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59 ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหว…

Read More