กฟผ.แม่เมาะร่วมแสดงความยินดีและส่งเยาวชนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  ที่กองชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ…

Read More